Werking

De clubwerking voor een gans werkjaar ziet er als volgt uit:
 • Ledenvergadering, iedere tweede vrijdag van de maand
 • Inkijken ruilboekjes (enkel tijdens de vergaderingen)
 • Zelf ruilboekjes samenstellen en laten circuleren in de clubs van Oost-Phila.
 • Materiaal en catalogi aan sterk verminderde prijzen.
 • Permanente vorming door informatiegesprekken en voordrachten
 • Maandelijks clubblad
 • Jaarlijkse filatelistische prijskamp dmv het oplossen van vragen.
 • Club postzegelveilingen voor de leden, leden die niet aanwezig kunnen zijn kunnen hieraan schriftelijk deelnemen
 • Ontlenen van diverse catalogi en naslagwerken
 • Jaarlijkse ledentombola, met gratis deelname. Op elke vergadering krijgt ieder aanwezig lid een deelnemingsbiljet. Een beloning voor de trouwe aanwezigen
 • Bezoeken aan ruildagen, postzegeltentoonstellingen en veilingen in groepsverband
 • Diverse activiteiten ter gelegenheid van St.-Maarten, Nieuwjaar, Pasen, enz.
 • Speciale begeleiding van beginners en jeugdleden
%d bloggers liken dit: