Speciale gebeurtenissen

Postzegelkring Leda heeft ook reeds een aantal speciale evenementen op haar actief.

img006Wij denken hier in de eerste plaats aan de publicatie van een boek over de postgeschiedenis van het Postkantoor van Leda. Het is van de hand van onze penningmeester, Roland De Swaef, en gebaseerd op zijn verzameling. Het werd verkocht op 12 en 13 mei 1984 terwijl er een tijdelijk postkantoor met dagtekening-stempel functioneerde. Tijdens die manifestatie bracht de kring ook 4 nieuwe prentkaarten uit. De inspiratie werd gezocht op img009oude bestaande prentkaarten en werden in een aangepast formaat afgedrukt op wit en geel karton. De afbeeldingen waren de Sint-Martinuskerk, het Gemeentehuis , het huis van de Burgemeester en het duivenhok van de Burgemeester Jozef Moens nu het Cultureel Centrum huize Moens.

img011Bij de voorverkoop op 1 en 2 december 1984  van de Kerstmis en Nieuwjaarszegel werd er voor de eerste maal gebruik gemaakt van 6 privé-postzegelboekjes voorzien van 6 Belgische postzegels van 5 centiemen type heraldische leeuw, zowel gewone als voorafgestempelde postzegels. Tijdens de manifestatie was een aandenken te koop getekend door Bonnevalle .De stempel ook door hem ontworpen stelde het decor van driekoningszangers aan de Grote Kapel in Lede.

Voor de voorverkoop ” Dag van img017de Postzegel” op 19 en 20 april 1986 organiseerde de kring een Provinciale Competitieve Tentoonstelling onder het moto Leda86.  Ook hier werden 5 promo-boekjes uitgegeven. Twee in het teken Leda86 , beide in  2 kleuren oranje en geel . Het ene met de vlagstempel  het andere met het embleem van Leda voor het derde werd de afstempeling gebruikt van onze eerste voorverkoop het vierde het logo van de Postzegelkring Leda en het laatste een herdruk van de manifestatie van 84, verzamelen hoeft niet duur te zijn.

img013Bij de voorverkoop van de postzegel Jeugdfilatelie “50 jaar Robbedoes”op 8 en 8 oktober 1988 werd een derde reeks van 5 promo-boekjes uitgebracht. De tekeningen werden ontworpen door de huidige tekenaars van Robbedoes en zijn origineel werk . Bij deze gelegenheid werden ook 6 omslagen gemaakt waarvan één voor de brandweer van Lede welke die dagen hun opendeurdagen vierde.Deze omslag voorzien van zegel en stempel, ontwerp van tekenaar Janty waren dan ook te koop.

img018Op 27 & 28 mei 1989 waren er opendeurdagen  van Postkantoor Lede.Er werd een een gelegenheidsomslag ontworpen met de afbeelding van de Grote Kapel en het Gemeentehuis. Het was DE gelegenheid om de filatelistische verzameling “Het Postkantoor van Lede” van onze penningmeester Roland De Swaef tentoon te stellen.

Op zaterdag 8 juni 1991 om 16 uur werden wij officeel op het gemeentehuis ontvangen voor het 25-jarig bestaan van postzegelkring LEDA. Onze burgemeester, Dominique Roelandt, opende de speciale gemeenteraad en gaf dan het woord aan de schepen van cultuur ,Frans De Crook. Onze voorzitter Georges Van der Snickt schetste het reilen en zeilen van de club.Om 18 uur woonde het merendeel van der aanwezigen de H. Mis bij ter nagedachtenis van de overleden leden.Om 19 uur was er het feestmaal te Wanzele.Daar werden  de vier aanwezige leden die 25 jaar lief en leed deelden, de heren Roland De Swaef, Victor De Swaef, Emannuel Putteman en mevrouw Marie-Rose Matthijs -Lalmant, gehuldigd.

img012Bij de voorverkoop van de Kerstmis en Nieuwjaarszegel werden opnieuw vijf promo-boekjes uitgegeven . Vier waren voorzien van een icoon het vijfde met het loge van de kring allen met de tekst van 25 jaar. Naast het aandenken was er ook de uitgifte van een postkaart. Hiervoor werd geopteerd voor de levensgrote kerststal die voor die periode van het jaar was uitgestald in de Sint-Martinuskerk van Lede.                                            img004

Ook tijdens de voorverkoop van de Natuur II- Europese katten op 4 en 5 september 1993 img019werden de reeds gekende promo-boekjes met 5 nieuwe voorzien, één was de kaft van het uitgifteboekje de andere vier werd voorzien van de motieven van de zegels.De tekst op de achterkant van de kaft was hetzelfde voor alle boekjes.  Een aandenken voor de deelnemers aan de pre-competitieve img003tentoonstelling  alsook een postkaart mocht niet ontbreken. Daarom werd er beroep gedaan op kunstenaar en
Belgische spoorwegzegels ontwerper Albert Melckenbeeck, beter gekend onder Bert Melckenbeeck. Hij maakte een pentekening met een Leeds thema de Doornlaarkapel in de omgeving van het gehucht Speckaert. Deze werd op ware grootte gefotokopieerd en in gekleurd door de kunstenaar zelf. Deze pentekening werd ook gebruikt voor het aanmaken van de postkaart. Het kapelletje is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lede.

Op 11 september 1994 nam Postzegelkring Leda deel aan de Open Monumentendag met als thema transport. Een tentoonstelling over dit onderwerp werd georganiseerd op het gemeentehuis. Deze tentoonstelling omvatte een spoorwegzegels met voorontwerpen en ontwerpen door Bert Melckenbeeck , een verzameling Postgeschiedenis onder de titel”Brieven beschadigd door en met het spoor” van Luc Bogaert, een jeugdverzameling “De Automobiel van Wim De Swaef, nog een jeugdverzameling ” De Spoorweg” van Edwin Melckenbeeck, “Transportzegels” van Antoon Derde, een beschrijving van motorvoertuigen van de Belgische spoorwegen en documenten over de car- eb freinferry’s “Oostende-Dover” en “Harwich-Zeebrugge.

Bij de voorverkoop van de postzegeluitgifte Muziek en Literatuur op 26 en 27 oktober 1996 img014werden andermaal 6 promo-boekjes uitgegeven. De onderwerpen waren de voor muziek Arthur Grumiaux en Flor Peeters , voor literatuur Christian Dotremont en Paul van Ostaijen. De andere waren “30 jaar Leda” en “Leda 96”. Om de medewerkers te bedanken werd een herdruk gemaakt van een oude postkaart van het klooster van de Zusters Maricolen. Op de kaart werd een postzegel van Paul van Ostaijen aangebracht voorzien van de stempel van de voorverkoop.

Op 23 juni 2001 vierden wij het 35-jarig bestaan van de vereniging met een feestmaal.Er werden toen 5 leden in de bloemetjes gezet voor hun 35 jaar lidmaatschap.Voorzitter Georges Van der Snick, secretaris Norbert Keppens, Philip Goossens Etienne Bontinck en William Van Impe waren de feestvarkens.

img020De aanvraag voor een voorverkoop voor het 35-jarig bestaan werd afgewezen. Daarop besloot het bestuur een Provinciale Pre-Competitieve Tentoonstelling met daaraan  een Nationale Postzegel en Prentkaartenbeurs te organiseren op 1 en 2 december. Er werd opnieuw een promo-boekje samengesteld. Een gedeelte van de oplage werd in kleur uitgevoerd en was voorbehouden aan personen die verdienstelijk hadden gemaakt bij de organisatie van dit evenement, de andere op wit en gele ondergrond. De zwaan op het boekje is een thematische verwijzing naar de mythologie en de figuur Leda.

Op zaterdag 22 februari 2003 mochten wij terug een voorverkoop van de postzegeluitgifte img021“Volkssporten en Berlioz” organiseren. Ontwerp-tekenaar Michel Provost stelde zijn tekeningen ter beschikking voor het vervaardigen van souvenirblaadjes alsook de tekeningen voor het maken van vier van de vijf postzegelboekjes. Met de tekenaar van de postzegel van Hector Berlioz, Eddie Van Hoef, konden we geen contact leggen  en werd de postzegel gebruikt voor het vijfde boekje.

Tijdens het feestmaal op 17 juni 2006 voor het 40-jarig bestaan van Postzegelkring Leda werden twee leden inde bloemetjes gezet voor hun 25 jaar trouw lidmaatschap. Het waren Marie-Jeanne September-De Pape en Joseph Scheerlinck. Ook webmaster Kristel Ponnet werd niet vergeten voor hare belangeloze inzet.Vooraan op het menu de foto van onze overleden voorzitter Georges Van der Snickt.

Vanaf 2006 tot heden zijn wij aanwezig op de jaarlijkse sterdagen ingericht door de Culturele raad van Lede.

In 2008 tot 2013 werd een Nationale Ruildag georganiseerd in samen werking met het Davidsfonds van Lede.

Ter gelegenheid van de 600ste verjaardag van Mariaviering in Lede gaf de postzegelkring een MyStamp zegel uit.De verkoop werd gestart op 12 oktober 2013 tijdens de 6de Nationale Ruil-dag voor Verzamelaars.

zegel-1002

In 2016 deed Postzegelkring Leda zijn aanvraag om als koninklijk erkend te worden. Na de nodige documenten te hebben overhandigd, kregen wij de titel van KONINKLIJK die we van af 16 mei 2016 mochten gebruiken. Het predicaat werd op 21 juli  in het Provinciaal huis te Gent aan onze voorzitter Edmond De Gendt overhandigd.

img016Ook bij de voorverkoop van 6 reeksen van zegels op 22 oktober 2016 werd een postzegelboekje uitgebracht. Daar wij niet meer konden beschikken over de nodige zegels voor het boekje te versieren heeft Monique De Coensel, echtgenote van  Jozeph Scheerlinck , alias Jaes, uit oude exemplaren die nog ter beschikking waren, de zegel verwijderd en deze in het nieuwe exemplaar aangebracht. Een beperkte oplage was in kleur de andere in zwart-wit.

Voor deze gelegenheid werd ook een MyStamp zegel ontworpen met oude zichtkaarten en daar neven de huidige toestand. Het gaat hier over het Station, het kasteel van het Markizaat, het huis van de Burgemeester nu Huize Moens, de stenen molen op de hoek van de Nieuwstraat en Bellaertstraat, het tramstation  en als achtergrond de Fauconniersmolen te Oordegem.

mystamps-groot-lede-op-zichtkaarten-vroeger-en-nu-voorverkoop-lede-kf-kopie

%d bloggers liken dit: