Oprichting

Opgericht op
16 Mei 1966
tijdens een vergadering in herberg “De Ton” op het marktplein te lede.

ledalogo

 

Op een algemene vergadering een maand later werd het bestuur samengesteld.
Voorzitter werd wijllen de heer Albert Schatteman, Marcel De Backer was secretaris,
als ruilmeester werd wijlen Paul Verschelden aangeduid en Freddy Noël was verantwoordelijk voor de nieuwigheden en materiaal. Zij werden bijgestaan door de bestuursleden Jozef De Neef, Luc Brues, Maurice De Lannoy en Roger Smekens. Als gevolg van bestuurswisselingen kwamen nadien mevrouw Roelandt-Van den Abbeele en de heren Emmanuel Putteman, Georges van der Snickt, Norbert Keppens, Roland De Swaef, Edmond De Gendt, Denis De Mol, Joseph Scheerlinck en Geert Willems het bestuur vervoegen.

Bovendien werd de heer Schatteman in april 1976 opgevolgd door de heer Georges van der Snickt als voorzitter.

Bij de stichting sloot de kring aan bij de Vlaamse Bond der Postzegelverzamelaars en
bleef er lid tot 31 december 1973. De club was medestichter van het Verbond van Oost-Vlaamse kringen “Oost-Phila” in 1968 en is sinds 1973 lid van de Koninklijke Landsbond der Postzegelkringen. De kring kende een gestadige groei tot zowat 1976. Daarna viel er een verminderde belangstelling te noteren met als dieptepunt het werkjaar 1979 -1980.

Na een bezinningsvergadering in maart 1980 werd een nieuwe weg ingeslagen met uitbreiding van het bestuur en het uitwerken van een aantal nieuwe ideeën, onder andere de uitgifte van een eigen maandelijks tijdschrift waarvan het eerste nummer verscheen in april 1980.

Ondertussen vond een gestadige groei plaats van het ledenaantal.
Dit was het gevolg van het naar buiten treden van de club ter gelegenheid van
diverse manifestaties en ook als gevolg van een meer intensieve clubwerking.

Postzegelkring Leda is inmiddels uitgegroeid tot een kring die in filatelistische
middens een reputatie verworven heeft door zijn aanpak. De filatelistische organisaties
zijn steeds af en er valt op postzegelgebied wat te beleven voor zowel filatelisten als niet-filatelisten.

%d bloggers liken dit: