Filatilistische uitgaven

De eerste manifestatie van Postzegelkring Leda dateert van 10 efm1n 11 september 1967 toen in het Cultureel Centrum een propagandatentoonstelling georganiseerd werd. Een tweede propagandatentoonstelling werd georganiseerd op 3 en 4 oktober 1981 ter gelegenheid van het vijftiende bestaan van de vereniging, waarvoor de club eveneens een bijzondere afstempeling toegekend kreeg en waarop voor de eerste maal een tijdelijk postkantoor functioneerde.

fm4Op 12 en 13 mei 1984 werd in het Cultureel Centrum opnieuw een tentoonstelling opgezet in het kader van de uitgifte van een boek over het Postkantoor van Lede, samengesteld door Roland De Swaef. Er was andermaal een bijzondere dagtekeningstempel toegekend er er functioneerde een tijdelijk postkantoor.

fm21

De eerste maal dat Postzegelkring Leda een voorverkoop kreeg toegewezen was in 1984 bij de organisatie van de bijzondere uitgifte van de Kerstmis en Nieuwjaarsuitgifte.Deze vond plaats op 1 & 2 december in de school Stella Matutina. Er was uiteraard een bijzondere afstempeling en een tijdelijk postkantoor. De zegel alsook de stempel werd ontworpen door Oscar Bonnevalle. Hij was ook gedurende de twee dagen aanwezig en bezoekers konden tijdens zijn signeersessie hun souvenirs laten voorzien van zijn handtekening.

 fm3Een absoluut hoogtepunt vormde organisatie van de Provinciale Competitieve Tentoonstelling op 19 en 20 april 1986. Deze gebeurtenis werd opgezet in het kader van het 20-jarig bestaan van de club en kende een enorme weerklank in filatelistische middens en daarbuiten. Deze organisatie is één van de grootste geweest die in Oost-Vlaanderen op provinciaal niveau ooit is georganiseerd. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de deelnemers en hun verzamelingen bleken van een bijzonder hoog niveau. Tijdens dit weekend vond ook de voorverkoop plaats van de bijzondere postzegeluitgifte van de Dag van de Postzegel en er functioneerde uiteraard een tijdelijk postkantoor. Er werd opnieuw een ruilbeurs georganiseerd. Plaats van het gebeuren was toen het Sint-Maartencollege.

fm51

In 1988 viel ons terug de eer te beurt een voorverkoop te mogen organiseren. Op 8 en 9 oktober was dat de bijzondere uitgifte van de jeugdfilatelie. Deze uitgifte stond toe in het teken van 50 jaar Robbedoes. Dit werd een dankbaar onderwerp om de jeugd aan te trekken en onze jeugdwerking in ge schijnwerper te plaatsen. Er werd toen ook een tentoonstelling rond deze stripfiguur opgezet en wij kregen daarvoor de medewerking van de Robbedoes-uitgeverij  Dupuis en een verwoed Robbedoes verzamelaar. Verder waren er de klassieke ingrediënten zoals een tijdelijk postkantoor een bijzondere afstempeling en ruilbeurs.

Ter gelegenheid van ons 25-jarig bestaan in 1991 kregen wij andermaal de organisatie van fm61een voorverkoop toegewezen. Voor de tweede keer was dit de bijzondere uitgifte gewijd aan Kerstmis en Nieuwjaar. De afbeelding op de zegel was een icoon uit de abdij van Chevetogne. Dit onderwerp vormde voor ons de gelegenheid om samen met de Pieter en Paulus-abdij uit Dendermonde een iconententoonstelling van Griekse en Russische iconen op te zetten.Ook deze manifestatie genoot een enorme publieke belangstelling zowel bij filatelisten als niet-filatelisten. Voor de filatelisten was er uiteraard ook een tijdelijk postkantoor, de bijzondere afstempeling een filatelistische tentoonstelling en een ruilbeurs van postzegels en telecards.

fm71Op 4 en 5 september 1993 organiseren wij voor de eerste maal een Provinciale Pre-competitieve Tentoonstelling en opnieuw belooft het een Oost-Vlaanderen ongekend succes te worden. Aan deze manifestatie was ook een voorverkoop gekoppeld namelijk deze van de 2de natuuruitgifte van dit jaar met als onderwerp Europese katten, verzameld in een postzegelboekje met vier zegels. De zegels alsook het ontwerp van de stempel was van de hand van Eric Daniëls welke ook tijdens die dagen een signeersessie hield.

fm81Ook ons 30-jarig bestaan in 1996 wilden wij op een filatelistische manier vieren. Er werd terug geopteerd voor de organisatie van een Provinciale Competitieve Tentoonstelling. Op 26 en 27 oktober werd ons vanwege de Post ons een voorverkoop toegewezen, namelijk de uitgifte “Muziek & Literatuur “. Deze voorverkoop vond plaats in het Psychiatrisch Instituut-Therapeutisch Centrum , Koningin Fabiola. Plaatselijk beter gekend als de “Maricolen”. Om het geheel nog wat extra in de verf te zetten, mochten wij eveneens een bijzonder aantekenstrookje voor deze manifestatie “LEDA 96” gebruiken. Naast de voorverkoop waren er de gebruikelijke ingrediënten als afstempeling en ruilbeurs aanwezig.

Op 1 &2 december 2001 organiseerde de club voor de 2de maal een Provinciale Pre-competitieve Postzegeltentoonstelling in de zaal “De Bron”.Een Nationale ruilbeurs voor postzegels en prentkaarten mocht hierbij niet ontbreken.

fm91Op zaterdag 22 februari 2003 mochten wij in “De Bron” andermaal een voorverkoop organiseren. Deze speciale uitgifte van “Volkssporten en Hector Berlioz”werd ons door de Posterijen toegewezen. Wij konden rekenen op de medewerking van kunstenaar en ontwerper van de speciale postzegeluitgifte van de volkssporten Michel Provost die tijdens de manifestatie signeerde. De gebruikelijke ingrediënten waren hier ook aanwezig. Het was reeds een traditie, van de club, dat bij elke manifestatie een reeks promo-boekjes werd uitgegeven. Bij deze manifestatie konden wij gebruik maken van de door ontwerper zijn originele tekeningen die hij belangeloos ter beschikking stelde.

Van 2008 tot 2012 werd er jaarlijks een Nationale Ruilbeurs  voor Verzamelaars georganiseerd samen met het Davidsfonds Lede. Het lustrum was er op 20 oktober 2012. Moesten wij afrekenen met het oud zeer: het reservatiereglement van Lede.

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan werd ons op 22 oktober 2016 opnieuw een voorverkoop toegewezen. Maar liefst 6 bijzondere postzegeluitgiften “Nobel België” de 10 Belgische Nobelprijswinnaars, “Allen gelijk allen verschillend” een oproep tot tolerantie, “Supermaan” een glansrijk hemelfenomeen, “Hartelijke wensen” de eindejaarszegels, “De NAVO in België” het nieuwe NAVO-hoofdkwartier, “Bloemen” 10 verschillende bloemen allen met dagtekeningstempels. Verder was er ook een Tentoonstelling met wedstrijdkarakter beginnersklasse, een 1ste Competitieve Nationale Tentoonstelling “Prentbriefkaarten”, een Filatelistische tentoonstelling met deelname Oost-Vlaamse kringen, een Tentoonstelling ” Een andere hobby” een ruilbeurs, de uitgave van het jubileumboek “Postzegelkring LEDA 50 jaar de uitgifte van een MyStamp zegel Postzegelkring LEDA 50 en een serie MyStamp zegels “Groot Lede op zichtkaarten vroeger en nu.

img002

Naast de 6 voorverkopen waren er ook de bijbehorende  6 afstempelingen.Ook ontwerpers tekenaars van de zegels waren aanwezig om zaken te signeren. Er waren Guillaume Broux (gravures Nobel in België), Kris Maes (Supermaan en De Navo in België), Thierry Mordant (Nobel in België) en Marijke Meersman (rolzegels bloemen). Daarnaast waren er de tentoonstellingen (114 vlakken van elk 16 bladzijden A4)  en een beperkt aantal handelaars voor de ruilbeurs. Postzegelkring Leda zelf pakte uit een met een jubileumboek (Een halve een Postzegelkring Leda). Een MyStamp zegel van 50 jaar Postzegelkring Leda mocht hier niet ontbreken. De zegel stelde een vikingschip voor met in een wolk de overleden voorzitter Georges Van Der Snickt die in zijn 4 ademtochten de overgebleven bestuursleden vooruit gestuwd worden de schilden zijn de stempels van organisatie die Postzegelkring Leda reeds werden toegewezen. Het ontwerp is van onze redacteur Joseph Scheerlinck, alias Jaes.

mystamps-vikingschip-voorverkoop-leda-50-jaar-kf-kopie

%d bloggers liken dit: