Doel

Het verenigen van postzegelverzamelaars om door middel van ruil,
uitwisseling van informatie en het smeden van vriendschapsbanden onderlingen,
de filatelie als hobby maximaal uit te bouwen en te beleven.

Advertenties