Deelname maandelijkse prijskamp

 

We doen hier nogmaals een oproep aan onze leden om deel te nemen aan deze prijsvraag. Je zult hiermee wat over filatelie te weten komen enerzijds. Want het is onze bedoeling om dit aan te grijpen om jullie filatelistische kennis paraat te houden en ook om die kennis uit te breiden.

win

Anderzijds willen wij ook de aandacht trekken op interessante feiten uit het heden en het verleden, mooie culturele realisaties en folkloristische personen of gebeurtenissen te belichten, belangrijke historische helden vanonder het stof te halen enz.

Door naar de antwoorden te zoeken zal je heel wat te weten komen of zal je geheugen een goede opfrisbeurt krijgen. Door het feit dat je dit moet zoeken, ben je actief bezig en zal je dat beter bijblijven. Beter dan het op een passieve manier ingelepeld te krijgen via het welbekende Tv-scherm.

Bovendien kun je er nog interessante filatelistische prijzen mee winnen !!