Het weekblad kuifje

De veertiende gelimiteerde postzegeluitgifte van bpost die op 22 augustus verschijnt wordt gewijd aan het weekblad Kuifje. De ondertitel “70 jaar baanbrekend striptijdschrift” is alleszins misleidend. Een kleine round-up van de geschiedenis van dit weekblad zal dit dan ook duidelijk aantonen. Kuifje was het Nederlandstalige zusterblad van het Franstalige Tintin. Tintin werd opgericht door de initiatiefnemers Raymond Leblanc en Hergé (Georges Remi).

De beide stripbladen verschenen voor het eerst op 26 september 1946. De bekende ondertitel van het weekblad Kuifje zal de meeste van onze lezers bekend in de oren klinken: “Het superblad voor de jeugd van 7 tot 77 jaar”. Dit wil dus zeggen dat zelfs alle bestuursleden van onze club nu ook nog kunnen genieten van het helaas ter ziele gegane stripweekblad.

Dat de aangehaalde 70 jaar schromelijk overdreven zijn leert ons de verschijningsdata van deze weekbladen. Het laatste nummer voor beide weekbladen was het nummer 26 van jaargang 48, ze werden op 29 juni 1993 gepubliceerd. Dat betekent dat ze dus 47 jaar uitgegeven warden. Volgens de wiskundige bollebozen van bpost is dat 70 jaar.

Men kan wel aannemen dat deze tijdschriften nu, na 70 jaar, in de stripwereld nog altijd als baanbrekend kunnen beschouwd worden. Maar helaas de tijdschriften zijn er niet meer.

In feite was de geschiedenis van het tijdschrift Tintin nog heel wat gecompliceerder. Het laatste nummer van Tintin, onder deze naam, verscheen in November 1998 omdat een erfgename van Hergé niet meer wou dat de naam Tintin als titel voor het weekblad nog gebruikt werd.

De uitgeverij Yéti Presse gaf het weekblad echter nog zeven maand uit onder de titel ‘Tintin Reporter’. Daarna nam Editions Lombard het roer weer in handen. Tintin werd trouwens al sinds 1972 onder verschillende namen gepubliceerd. Vanaf september 1989 heette het tijdschrift ‘Hello Bédé’. Maar het definitieve afscheid voor beide edities kwam er op 29 juni 1993.

De postzegeluitgifte bestaat uit een blok met vijf zegels van waarde 2 binnenland. Het blaadje zal dus € 7,40 kosten. Het blaadje is tweetalig en zodanig gemonteerd dat men door via het 180° draaien kan

Deel 2 volgt begin december