Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier

Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO is klaar en bpost kon het niet nalaten om hier een postzegelmissie aan te koppelen. Op 22 oktober 2016 maakt de uitgifte deel uit van de zes voorverkopen die op die dag gepland zijn. De zegel wordt uitgegeven in een blaadje met vijf zegels van waarde 1 Europe. Het blaadje kost dus € 5,65. Op de zegel staat de gevel van het hoofdkwartier. De vlaggenmasten van alle aangesloten landen staan op de zegel en ook de NATO-ster mocht niet ontbreken. Als achtergrond heeft men het grondplan van de bouw gebruikt. Dit is vooral goed te zien op bijgevoegde foto van het nog in aanbouw zijnde hoofdkwartier.

Als Belgische postzegels waren er nog een aantal uitgiften gewijd aan de NAVO. De uitgifte van 3 april 1959 (OPB 1094/1095), 31 mei 1969 (OPB 1496) en 20 april 1974 waren allemaal verjaardagen, respectievelijk de tiende, de twintigste en de vijfentwintigste verjaardag van de ondertekening van het verdrag. de uitgifte van 13 maart 1999, de vijfstige verjaardag, (OPB 2809-2813) stond meer in het teken van het wapengekletter.

Als onderwerp koos men voor een Leopardtank, jachtvliegtuig F16, schip “De Wandelaar”, de Medische dienst en de Generale staf.