Het boek : “Een halve eeuw Postzegelkring LEDA” verkrijgbaar vanaf 22/10/2016

Om de viering van 50 jaar Postzegelkring Leda een beetje meer luister bij te zetten heeft de club het initialief genomen om een boek op de markt te brengen. Het reilen en zeilen van 50 jaar clubleven komt in dit boekwerk volledig aan bod. In zijn voorwoord noemt de voorzitter het boek als “De kroniek van 50 jaar…”. Het geheel werd in handen gegeven van het redactielid van Postzegelkring Leda “JAES” (het alter ego van Joseph Scheerlinck).

Hij vond zijn inspiratie in de 365 nummers van de tot dan toe verschenen clubbladen.

Natuurlijk speelden de mondelinge overleveringen van de overige bestuursleden ook een rol.

Het boek werd omvangrijker dan eerst gedacht. Het wordt uitgegeven in dinA4-formaat en telt niet minder dan 120 bladzijden (de kaften, het colofon en de inhoudstafel niet meegerekend). Niet minder dan 370 illustraties werden in het boek opgenomen. Omdat bijna alle illustraties in kleur afgebeeld werden kan men terecht spreken van een kleurrijk geheel.

Op slechts 30 pagina’s is geen kleurtje te bekennen (en dat wil dan nog niet zeggen dat er geen afbeeldingen te zien zijn).

Het boek zal tijdens de voorverkoop van 22 oktober 2016 voorgesteld worden. Het zal dan ook tijdens deze manifestatie te koop aangeboden worden.

De verkoopprijs bedraagt € 20,00 (exclusief eventuele verzendingskosten)