Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier

Het nieuwe hoofdkwartier van de NAVO is klaar en bpost kon het niet nalaten om hier een postzegelmissie aan te koppelen. Op 22 oktober 2016 maakt de uitgifte deel uit van de zes voorverkopen die op die dag gepland zijn. De zegel wordt uitgegeven in een blaadje met vijf zegels van waarde 1 Europe. Het blaadje kost dus € 5,65. Op de zegel staat de gevel van het hoofdkwartier. De vlaggenmasten van alle aangesloten landen staan op de zegel en ook de NATO-ster mocht niet ontbreken. Als achtergrond heeft men het grondplan van de bouw gebruikt. Dit is vooral goed te zien op bijgevoegde foto van het nog in aanbouw zijnde hoofdkwartier.

Als Belgische postzegels waren er nog een aantal uitgiften gewijd aan de NAVO. De uitgifte van 3 april 1959 (OPB 1094/1095), 31 mei 1969 (OPB 1496) en 20 april 1974 waren allemaal verjaardagen, respectievelijk de tiende, de twintigste en de vijfentwintigste verjaardag van de ondertekening van het verdrag. de uitgifte van 13 maart 1999, de vijfstige verjaardag, (OPB 2809-2813) stond meer in het teken van het wapengekletter.

Als onderwerp koos men voor een Leopardtank, jachtvliegtuig F16, schip “De Wandelaar”, de Medische dienst en de Generale staf.

Is die maan wel zo super?

Eén van de zes voorverkopen van 22 oktober 2016 is gewijd aan het fenomeen ‘Supermaan’. Het is een velletje met 5 zegels met waarde 1 Europe. Het blaadje zal dus € 5,65 kosten. Wat vooral opvalt is het formaat van de eerste zegel, ongeveer tweemaal de lengte van de andere zegels. de maan speelt natuurlijk een permanente rol in het leven op aarde, denk maar aan de getijden, maar over het waarom van deze uitgifte, buiten het binnenrijven van de euro’s van de verzamelaars, blijft men in het ongewisse. Misschien kan men in de toekomst alle schijngestalten van de maand een uitgifte voorbereiden. Dat zou dan weer kassa, kassa zijn.
Om een beetje meer inzicht te krijgen over het fenomeen “supermaan” ben ik mijn licht gaan opsteken op het internet. Ik vond een antwoord op al mijn vragen op de website van onze nationale weerman Frank Deboosere: www.frankdeboosere.be in zijn artikel “Wat is een supermaan?

3744033369

Deze website is werkelijk een bezoekje waard. Hij behandeld zowat alle onderwerpen in verband met klimaat en ruimte. Bovendien krijg je de mogelijkheid om zelf vragen te stellen. De vraag over de supermaan was trouwens vraag 160. Een leuk gadget de site is de miljard-seconden-klok. Die werd in gang gezet op 25 mei 2012 om 7u45.

Copyright ©JAES 2016

 

UPDATE  21/10/2016 –> Van zondag op maandag was er al een supermaan, maar op 14 november en 14 december worden we er nogmaals op getracteerd. Bovendien zal het verschijnsel van volgende maand het grootste van deze eeuw worden in zijn soort. Wanneer een volle maan zich in haar baan om de aarde op het dichtste punt van onze planeet bevindt, spreken we van een supermaan. Op zo’n moment is het hemellichaam ook veel helderder. Supermaan is geen officiële astronomische term. In wetenschappelijk jargon spreekt men van een perigeummaan. (bron: metro 19/10/216)

Gratis nieuw LEDA-postzegelboekje te verkrijgen op 14/10/2016 en 22/10/2016

Alle aanwezigen op de ledenvergadering van 14 oktober 2016 zullen ons nieuw zwart-wit privé Leda-postzegelboekje aangeboden krijgen.

Voor de helpers aan de manifestatie komt er een uiterst beperkte editie in kleur.

Iedereen die zich aan onze stand een suvenir (vb. Jubileumboek, MyStamps Vikingschip, MyStamps Lede van weleer en nu, e.a.) aanschaft zal een zwart-wit boekje gratis aangeboden krijgen.

Het boek : “Een halve eeuw Postzegelkring LEDA” verkrijgbaar vanaf 22/10/2016

Om de viering van 50 jaar Postzegelkring Leda een beetje meer luister bij te zetten heeft de club het initialief genomen om een boek op de markt te brengen. Het reilen en zeilen van 50 jaar clubleven komt in dit boekwerk volledig aan bod. In zijn voorwoord noemt de voorzitter het boek als “De kroniek van 50 jaar…”. Het geheel werd in handen gegeven van het redactielid van Postzegelkring Leda “JAES” (het alter ego van Joseph Scheerlinck).

Hij vond zijn inspiratie in de 365 nummers van de tot dan toe verschenen clubbladen.

Natuurlijk speelden de mondelinge overleveringen van de overige bestuursleden ook een rol.

Het boek werd omvangrijker dan eerst gedacht. Het wordt uitgegeven in dinA4-formaat en telt niet minder dan 120 bladzijden (de kaften, het colofon en de inhoudstafel niet meegerekend). Niet minder dan 370 illustraties werden in het boek opgenomen. Omdat bijna alle illustraties in kleur afgebeeld werden kan men terecht spreken van een kleurrijk geheel.

Op slechts 30 pagina’s is geen kleurtje te bekennen (en dat wil dan nog niet zeggen dat er geen afbeeldingen te zien zijn).

Het boek zal tijdens de voorverkoop van 22 oktober 2016 voorgesteld worden. Het zal dan ook tijdens deze manifestatie te koop aangeboden worden.

De verkoopprijs bedraagt € 20,00 (exclusief eventuele verzendingskosten)